NotGreenWashing Institute
  • Promovem la competitivitat i la innovació

    Promovem la competitivitat i la innovació

·ALWAYS REDEFINING SUSTAINABILITY·

Promovem la sostenibilitat empresarial. Els nostres projectes s'agrupen en tres línies d'acció:

Investigació i desenvolupament

Estratègia

Difusió

Investigació i desenvolupament

Estudis sectorials

Estudis sectorials

Quin és l’estat de la sostenibilitat en cada sector?
Quina és la posició de cada empresa respecte als seus competidors?

Els estudis sectorials permeten a les empreses conèixer la seva situació real en matèria de sostenibilitat i respecte al comportament del sector.

Aquests estudis es basen en l’opinió que manifesten els responsables de sostenibilitat i els CEO de les principals empreses de cada sector. Es realitzen periòdicament i permeten als directius comparar l’evolució dels seus resultats, contribuint així al procés de millora contínua.

Global Impact

Global Impact

Quants llocs de treball genera realment un sector?
Quina petjada hídrica té cada sector? I de carboni?
L’impacte ha de ser compensat amb més impostos o amb valor afegit?

Global Impact quantifica de forma integral l’impacte d’un sector o empresa en els àmbits econòmic, social i mediambiental.

És un estudi que pretén: (1) compilar dades directes e indirectes de l’activitat, (2) analitzarles i (3) plantejar estratègies.

Global Impact ajuda a que les empreses i a les institucions a fer tangibles els impactes derivats de les activitats econòmiques específiques.

Estudis de percepció

Estudis de percepció

Existeix algun alineament entre el que els accionistes, proveïdors o clients esperen i el que les empreses fan?
Quines expectatives pel que fa a sostenibilitat tenen els consumidors sobre els productes?
Quin és el valor dels diversos certificats?

La digitalització està canviant la forma d’operar de les empreses, el que implica que accionistes, consumidors, empleats i la societat en general tenen accés immediat a qualssevol informació.

Ser i Semblar, aquesta és la qüestió. Les empreses han de ser sostenibles i ser reconegudes com a tal.

Els estudis de percepció i materialitat són el punt de partida per definir junt amb la percepció dels seus stakeholders les accions prioritàries de les empreses en matèria de sostenibilitat. La metodologia utilitzada identifica i mostra visualment, per empresa i per sector, les prioritats pels stakeholders en contraposició a l’estratègia de les organitzacions, evitant així el contraproduent greenwashing.

Casos de Negocis

Casos de Negocis

Quines son les millors empreses en sostenibilitat de les que es pot aprendre?

Els casos reals de negocis descriuen una situació crítica en matèria de sostenibilitat que serveix per debatre fets rellevants de presa de decisions com invertir en sostenibilitat? Sí o no? En què? Amb quina intensitat?

En les escoles de negoci, futurs CEO analitzen i debaten en profunditat els reptes i les possibles solucions, amb la moderació de professors reconeguts.

L’elaboració i discussió de casos en les escoles de negoci beneficia als alumnes (futurs CEO) i a l’empresa que obté una visió externa i un anàlisi polièdric de la seva gestió.

Estratègia

Ecosistemes d’intercanvi

Ecosistemes d’intercanvi

Quins són els principals reptes o fites de les empreses d’un sector?
Que haurien de saber les empreses?
Amb qui interessa intercanviar informació?

NotGreenWashing Institute proposa resoldre les inquietuds i principals qüestions que afecten a un grup d’empreses vinculades a un determinat sector econòmic de forma flexible i col·laborativa. Les empreses identifiquen els reptes, i conjuntament amb NotGreenWashing Institute es planifiquen les sessions de treball amb experts que ajudin a analitzar els reptes i a explorar les solucions.

Difusió

Publicacions

Publicacions

La informació més rellevant

Convertir la sostenibilitat en norma implica transformar i adaptar la cultura organitzativa. Per això, els CEO deuen estar informats sobre les últimes notícies, debats i tendències en sostenibilitat.

NotGreenWashing Institute publica anualment diversos articles sobre els reptes i problemàtiques de les empreses i sectors econòmics en matèria de sostenibilitat en medis de comunicació sectorials i generalistes, i publica llibres que es fan arribar periòdicament a les empreses col·laboradores.

Pulse ACEPTAR o siga navegando si consiente el uso de cookies, propias y de terceros, que hace esta web.   Aceptar