NotGreenWashing Institute
  • Invertir en sostenibilitat és rendible

    Invertir en sostenibilitat és rendible

·ALWAYS REDEFINING SUSTAINABILITY·

¿Què és la sostenibilitat?

Sostenibilitat és un concepte sovint utilitzat, poc conegut i freqüentment mal interpretat. En el món de l’empresa, la sostenibilitat s’ha equiparat a la filantropia, al compliment de les normatives, a l’ètica empresarial o a la protecció del medi ambient.

La sostenibilitat va més enllà de les obligacions legals, fiscals o laborals. Les empreses líders van més enllà del que exigeix la legislació. Desitgen satisfer als stakeholders més exigents, diferenciant-se de la competència.

Una empresa sostenible és aquella capaç d’assegurar la seva pervivència en el temps i satisfer els interessos i les expectatives dels stakeholders, sense comprometre les necessitats actuals i futures del conjunt de la societat..

Les empreses s’han anat adaptant a les noves necessitats del mercat, pel que han anat integrant voluntàriament canvis en el seu sistema de producció, en la gestió de riscos o en la relació amb els seus stakeholders. No obstant això, aquestes iniciatives no es duen a terme amb un enfoc integral i en base a rigor científic.

La sostenibilitat ha de ser un procés intrínsec a l’estratègia i a la presa de decisions de l’empresa ja que implica tota la cadena de valor, des dels proveïdors fins als consumidors.

Sostenibilitat no és només medi ambient. La sostenibilitat comprèn la dimensió social, ambiental i econòmica, però per poder ser integrada a les empreses és necessari tenir en compte la dimensió corporativa.

Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad

Com es beneficien les empreses de la sostenibilitat?

La sostenibilitat és avui dia una qualitat clau perquè qualssevol empresa sigui competitiva i generi valor.

Cada cop més els consumidors, empleats, accionistes i la societat premien o castiguen les empreses i les marques segons les seves pràctiques. Ja no importa només què es produeix i quant es guanya, sinó com es produeix i què es fa amb el que es guanya.

El 76% dels directius afirmen que integrar principis de sostenibilitat ofereix valor als accionistes a llarg termini, i el 50% distingeix creació de valor a curt termini.

(Mc Kinsey 2010)

L’increment de dones en les empreses en l’alta direcció pot augmentar un 15% les possibilitats de les empreses d’obtenir un major retorn financer.

(Mc Kinsey 2015)

El 58% dels Millennials són reticents a treballar en els sectors que tenen mala reputació i el 56% espera que les empreses compleixin les seves expectatives pel que fa a la gestió de la sostenibilitat.

(PwC 2016)

Invertir en sostenibilitat en tota la cadena de subministrament incrementa un 10% – 12% el benefici operatiu.

(NBS 2011)

Beneficis de ser una empresa sostenible

La gestió de la sostenibilitat implica nous reptes per qualssevol empresa com l’increment de la transparència i rendició de comptes, la creació de nous indicadors quantitatius i adaptar els sistemes d’informació interns per obtenir resultats de forma eficient, periòdica i sistemàtica, al mateix temps que satisfer les necessitats dels stakeholders.

Tot i així, les avantatges estratègiques d’incorporar la sostenibilitat al nucli del negoci són importants.

Com contribuïm a que les empreses siguin sostenibles?

Les investigacions de l’Institut ajuden a aquelles empreses que escullen ser més competitives i generar més valor.

La investigació aplicada del NotGreenWashing Institute es basa en l’excel·lència, la independència i la veracitat, amb un equip que treballa en xarxa, dinàmic, flexible, motivat i creatiu.

Els estudis de l’Institut aporten valor a les empreses, als sectors econòmics i a les institucions, permeten quantificar l’impacte econòmic, social i ambiental de la seva gestió, i aporten coneixement actualitzat en l’àmbit de la sostenibilitat. Les dades que s’obtenen són la base d’una presa de decisions informada, i contribueixen al procés de millora contínua de les empreses.

Resolem reptes i inquietuts que contribueixen al creixement de les organitzacions, les institucions i al benestar de la societat.

Pulse ACEPTAR o siga navegando si consiente el uso de cookies, propias y de terceros, que hace esta web.   Aceptar